Temadag

Finland 100 år

Biljettpris: fri entré

Föreläsningar och samtal som på olika sätt belyser Finland.

11.00–12.00 Föredrag: Det glömda inbördeskriget – personliga berättelser
Christina Falck och Anna Lindholm berättar om människorna i finska inbördeskriget 1918. Falck utifrån sin morfars och mormors kärleksbrev som ligger till grund för romanen Vi eller de – Finland 1918, om hur inbördeskriget tvingade alla att välja sida. Lindholm närmar sig fem kvinnor i inbördeskrigets Finland genom brev och intervjuer, arkiv och egna reflektioner.

12.10–12.50 Föredrag: Finland 1918 – hur uppstod banden till Tyskland?
Emelie Enckell berättar om sin far, kulturjournalisten Olof Enckell, och de djupa spår 1918 satte hos honom, om Wilhelm Thesleffs snabba men korta karriär och om den tyska hjälpen.

13.00–13.45 Samtal: Finlands vägval under andra världskriget
Under andra världskriget ställdes Finlands regering inför en rad svåra val. Skulle man anpassa sig till de sovjetiska kraven 1939 eller bjuda motstånd? Skulle man ställa sig på Tysklands sida 1941? Hur skulle man lyckas ta Finland ut ur kriget 1944? Dessa frågor väcker debatt än idag.

Samtal mellan författaren och före detta diplomaten Dag Sebastian Ahlander och historikern Nils Villstrand. Moderator: Thomas Roth.

14.00–14.45 Samtal: Finsk-svensk militär samverkan idag och i övermorgon
Under hösten har svenska flygvapnet deltagit i finländska militära övningar. Hur ser framtiden ut? Kan samarbetet komma att utökas? Generalmajor Karlis Neretnieks och generalsekreterare i Allmänna försvarsförening Anna Wislander i samtal. Moderator: Thomas Roth.

Hämta din fribiljett i receptionen, ingen förbokning behövs. Begränsat antal platser. 

hjalmar_01_par.jpg

Vad är på gång i museet? Håll koll med nyhetsbrevet!