Bibliotekets historia

När Artillerimuseum bildades 1879 fanns det redan en mindre boksamling i samlingarna.

När Armémuseum bildades 1932 fördes boksamlingen över till det nya museet och genom åren utökades samlingen med böcker om svensk militärhistoria.

1955 fick museet 1475, till stor del sällsynta verk, som gåva från Armémusei vänner. Verken hade tillhört den förre styresmannen och artilleriöversten Theodor Jakobsson. Han hade under sin levnad samlat på sig en imponerande mängd med rariteter, varav de äldsta är handskrifter från 1400-talet.

Från början var museets boksamling bara tillgänglig för museets personal, men när samlingarna genom åren växte allt mer bestämdes det att biblioteket skulle öppnas upp för allmänheten.

Relaterat innehåll