Gruppvisning

I rikets hemliga tjänst

Om de kvinnor som spanade, infiltrerade och agerade kurirer för svensk underrättelsetjänst i Stockholm åren 1939–1945.

Under andra världskriget var Sveriges huvudstad en central plats för internationell underrättelseverksamhet – ett Nordens Casablanca. Alla spionerade på alla och information var hårdvaluta. Den svenska underrättelsetjänsten bedrev ett intensivt spaningsarbete. För att komma åt viss information lämpade sig kvinnor bäst som ”värvningsmaterial”. En del kvinnor anställdes under ordnade former med arbetskamrater och fikaraster. Andra arbetade ensamma på fältet med riskfyllda uppdrag. En del fick betala ett högt pris och deras liv förändrades för alltid.

Fakta

  • Tidsåtgång: 45–60 min
  • Gruppstorlek: maximalt 10 personer
  • Kostnad: ordinarie 2000 kronor, pensionär 1200 kronor, vuxenstuderande 900 kronor
  • Boka: 08–519 563 03 eller bokning@armemuseum.se