Segerns pris – Narva 1700

Gruppvisning

Om firandet av segern vid Narva och de tusentals människor som betalade priset med sina liv på slagfältet.

Segern vid Narva år 1700 räknas som en av de största i svensk historia. Händelsen innehöll alla de ingredienser som behövdes för att berättelsen skulle spridas över Europa och leva kvar än i våra dagar.

En 18-årig, oerfaren Karl XII hade ställts mot arvfienden Ryssland och vunnit trots numerärt underläge. Segern blev ett tacksamt verktyg i propagandan – och de människor som betalat priset med sina liv pratade man inte högt om. Följ med till slagfältet utanför Narvas murar. Upplev firandet av segern på Stockholms gator och uppgivenheten hos befolkningen när krigslyckan vände.

Med bidrag från Kulturrådet.

Fakta

  • Tidsåtgång: 45–60 min
  • Gruppstorlek: maximalt 20 personer
  • Kostnad: ordinarie 2 000 kr, pensionär 1 200 kr, vuxenstuderande 900 kr.
  • Boka: 08–519 563 03, bokning@armemuseum.se

Fler visningsteman

hjalmar_01_par.jpg

Vad är på gång i museet? Håll koll med nyhetsbrevet!