Samtal

Sverige och kriget 1940-1942

Biljettpris: 100 kr, biljett via tickster.se

Med utgångspunkt i Henrik Berggrens bok Sverige och kriget 1940-1942 samtalar han och Armémuseums museipedagog Anette Nyman om livet i det neutrala Sverige.

Vi möter en rad kända och mindre kända svenskars skiftande livsöden i krigets skugga. Husmödrarna klipper ransoneringskuponger, biografsalongerna är utkylda men fullsatta, antinazister planerar flykt och swing är tidens melodi till mångas irritation.

Biljett via tickster.se