Visning

Gud är på vår sida. Eller?

Biljettpris: 50 kronor

Följ med på en visning om krig och religion på 1600-talet och 1700-talet.

På 1600-talet växte Sverige till en stormakt. Kyrkan fick mer makt och från predikstolen lovade prästen att Gud stod på Sveriges sida i krigen. När stormaktstiden tog slut kom frihetstiden. Läskunnigheten ökade och många började ifrågasätta det som prästerna sa. Dessutom kom det tillbaka svenska soldater som varit krigsfångar i Sibirien. En del av dem hade fått nya tankar om religion.

Visning med museilärare Kalle Holmqvist.

Biljetter

Köp din biljett i museets reception, ingen förbokning. Begränsat antal platser. 

Fler visningar?

hjalmar_01_par.jpg

Vad är på gång i museet? Håll koll med nyhetsbrevet!