Visning

Vid sidan av krig

Biljettpris: 50 kronor

Under 1900-talets två världskrig stod Europa i lågor – hur påverkades vardagen i Sverige?

I en tid av ransonering, mörkläggning och mobilisering tvingades befolkningen göra stora anpassningar. Följ med museilärare Bodil Gyllensvärd på en visning om livet i skuggan av världskrigen.

Biljetter

Köp din biljett i museets reception, ingen förbokning. Begränsat antal platser.

Fler visningar?

hjalmar_01_par.jpg

Vad är på gång i museet? Håll koll med nyhetsbrevet!