Vårens filmserie: ett sekel av arkivfilm

I ett exklusivt samarbete med Stiftelsen Armé-, Marin- och Flygfilm öppnas dörren till arkivet och en av världens äldsta filmsamlingar. Under söndagarna i februari kan du se journal- instruktions- och kortfilmer om Sveriges försvar. Fyra söndagar – fyra teman. Ta del av en ovärderlig filmskatt!

Om AMF

Armé-, Marin- och Flygfilm är en stiftelse som bildades 1920 och har en av världens äldsta filmsamlingar. I arkivet finns över 10 000 filmtitlar som är producerade från år 1895 och framåt. Armé-, Marin- och Flygfilm är också en av världens äldsta filmproducenter. Med vårens filmserie på Armémuseum inleds stiftelsens hundraårsfirande 2020.

Datum och teman

hjalmar_01_par.jpg

Vad är på gång i museet? Håll koll med nyhetsbrevet!