Kontakt

Besöksadress: Riddargatan 13, 114 51 Stockholm.
Postadress: Armémuseum, Box 140 95, 104 41 Stockholm.

För fakturering, se information på SFHM.se. 

Organisationsnummer: 202100-0464

Offentliga handlingar
Eftersom att Armémuseum är en del av den statliga myndigheten SFHM, blir meddelanden som skickas till oss allmänna handlingar. Det innebär att de kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Behandling av personuppgifter
Läs om hur SFHM behandlar personuppgifter.

Besökarinformation

Växel

08–519 563 00

Museichef

Enhetschefer

Johan Landgren

Tjänstledig

Nina Eklöf

Chef, Publika enheten
08–519 563 71

Carl Zarmén

Verksamhetsutvecklare, projektledare Samlingsenheten
08-519 563 60

Marknadsföring

Nina Lakia

Verksamhetsutvecklare/ kommunikatör
08–519 563 83

Maja Hageby

Marknadskommunikatör
Tjänstledig

Pedagogik

Konferens och event

Peter Zander

Event
Tjänstledig

Reception och butik

Emelie Deinoff

Museivärd, konferensansvarig
08–519 563 12

Teknik, verkstäder, byggnation

Maria Skans

Skräddarmästare
08–519 563 76

Intendenter

Andreas Ohlsson

Intendent. Moderna vapen, föremål efter 1900
Tjänstledig

Martin Markelius

Intendent. Textil, uniformer
08–519 563 77

Thomas Roth

1:e intendent. Militärhistorisk expert efter 1800
08–519 563 41

Karin Tetteris

Intendent. Textil, fanor, Trofésamlingen och hästutrustning
Ledig

Johanna Forsberg

Intendent. Låneregistrator och Primusansvarig
08–519 563 43

Vård och förvaring av föremål

Christer Fält

Rustmästare: Luftvärnssamlingarna i Halmstad
08–519 563 49

Per-Åke Karlsson

Rustmästare: Artillerimagasinet i Kristianstad
08–519 563 69

Kurt Olsson

T.f. Rustmästare: Fordonsmagasinet i Strängnäs
08–519 563 48

Cajsa Nors

Föremålsassistent
08-519 563 22

Janna Sirén

Föremålsassistent
08-519 563 73

Bibliotek och arkiv

hjalmar_01_par.jpg

Vad är på gång i museet? Håll koll med nyhetsbrevet!