Kontakt

Besöksadress: Riddargatan 13, 114 51 Stockholm.
Postadress: Armémuseum, Box 140 95, 104 41 Stockholm.

Faktureringsadress: SFHM, FE 130, 838 80 Frösön.
Organisationsnummer: 202100-0464

Offentliga handlingar
Eftersom att Armémuseum är en del av den statliga myndigheten SFHM, blir meddelanden som skickas till oss allmänna handlingar. Det innebär att de kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Behandling av personuppgifter
Läs om hur SFHM behandlar personuppgifter.

Besökarinformation

Växel

08–519 563 00

Museichef

Carl Zarmén

Verksamhetsutvecklare/utredare
08-519 53 60

Enhetschefer

Peter Zander

Chef, Enheten för Produktion och Pedagogik
08–519 563 87

Johan Landgren

Chef, Enheten för Fakta och Föremål
08–519 563 85

Pedagogik

Marknadsföring

Nina Lakia

Marknadskommunikatör
08–519 563 83

Maja Hageby

Marknadskommunikatör
08–519 563 88

Emelie Deinoff

Marknadskommunikatör/Konferensansvarig
08–519 563 12

Reception och butik

Emelie Lassfolkh

Museivärd (tjänstledig)

Intendenter

Andreas Ohlsson

Intendent. Moderna vapen, föremål efter 1900
08–519 563 26

Aron Erstorp

Intendent. Äldre vapen, föremål före 1900
08–519 563 84

Anna Fredholm

Intendent. Dokumentation, förvärv, insamling och gallring
08–519 563 68

Martin Markelius

Intendent. Textil, uniformer
08–519 563 77

Thomas Roth

1:e intendent. Militärhistorisk expert efter 1800
08–519 563 41

Karin Tetteris

Intendent. Textil, fanor, Trofésamlingen och hästutrustning
08–519 563 82

Johanna Forsberg

Intendent. Låneregistrator och Primusansvarig
08–519 563 43

Anna Maria Forssberg

1:e intendent. Militärhistorisk expert före 1900, FoU-samordning (tjänstledig)

Vård och förvaring av föremål

Carl Zarmén

Projektledare/utredare
08–519 563 60

Christer Fält

Rustmästare: Luftvärnssamlingarna i Halmstad
08–519 563 49

Per-Åke Karlsson

Rustmästare: Artillerimagasinet i Kristianstad
08–519 563 69

Kurt Ohlsson

T.f. Rustmästare: Fordonsmagasinet i Strängnäs
08–519 563 48

Bibliotek och arkiv

Teknik, verkstäder, byggnation

Maria Skans

Skräddarmästare
08–519 563 76
hjalmar_01_par.jpg

Vad är på gång i museet? Håll koll med nyhetsbrevet!