Om Armémuseum

Armémuseum, ett museum i centrala Stockholm, skildrar Sveriges historia från 1500-talet till nutid med fokus på hur människor har påverkats av krig och konflikter. Autentiska föremål och dramatiska scener gestaltar krigets vardag.

Armémuseums samling

Museets samling består av över 100 000 föremål från medeltiden fram till idag. Här finns allt från uniformer, vapen och fanor till kokkittlar, bandage och telefoner. Av särskilt stort internationellt intresse är samlingen av troféer, bland annat fanor, kanoner, pukor och trummor som har erövrats på slagfälten under Sveriges stormaktstid. Trofésamlingen är en av de största i världen. 

DigitaltMuseum kan du se större delen av Armémuseums samling på internet. Museet lånar ut föremål till utställningar i hela landet, samt långt utanför Sveriges gränser.

Utställningar

Basutställningen på Armémuseum är en kronologisk resa genom Sveriges historia. Fokus ligger på hur människor har påverkats av krig och konflikter genom tiderna. Det översta våningsplanet handlar om perioden från år 1500 till 1800-talets slut. Våningsplanet under handlar om 1900-talet. På samma våningsplan kan du även följa den vapentekniska utvecklingenRaoul Wallenbergs rum berättar om hans gärning i Budapest 1944. Tillfälliga utställningar belyser olika teman.

Mer verksamhet

Till Armémuseum hör ett arkiv och bibliotek samt magasin. Dessutom finns det en museibutik, konserveringsateljéer, verkstäder, konferensverksamhet och en restaurang

Armémuseum har i dagsläget 36 medarbetare, varav cirka 30 är tillsvidareanställda. Om du vill se hur vår organisation är uppbyggd, så kan titta på organisationskartan (pdf-format). 

Museets historia

Byggnaden som idag rymmer Armémuseum har en lång militär historia bakom sig. Mer om Armémuseums historia.

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till alla anställda på Armémuseum. 

Relaterat innehåll

hjalmar_01_par.jpg

Vad är på gång i museet? Håll koll med nyhetsbrevet!