Om myndigheten

Armémuseum är en del av myndigheten SFHM – Statens försvarshistoriska museer. 

SFHM:s uppdrag är att öka kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och försvarets roll i samhällsutvecklingen. Myndigheten leds av överintendent Magnus Hagberg och huvudkontoret ligger i Stockholm.

SFHM:s avdelningar

  • Staben för utveckling och stöd
    En myndighetsgemensam stab för styrning, administrativa frågor och verksamhetsutveckling, samt stöd till Sveriges militärhistoriska arv.
  • Försvarets traditionsnämnd
    En expertgrupp för rådgivning om försvarets traditioner – till exempel frågor om fanor och standar, medaljer, heraldiska vapen och uniformsbeteckningar.

Styrdokument

Regeringen styr vad de statliga myndigheterna gör genom instruktioner och regleringsbrev. Instruktionen är ett styrdokument där man kan läsa vilka mer långsiktiga uppgifter myndigheten har. Inför varje år kommer det också ett nytt regleringsbrev. I det bestämmer regeringen om vilka mer kortsiktiga uppdrag och mål myndigheten ska arbeta mot och hur mycket pengar man får.

SFHM:s webbplats kan du läsa myndighetens instruktion.

Ekonomistyrningsverkets webbplats kan du läsa det aktuella regleringsbrevet.

hjalmar_01_par.jpg

Vad är på gång i museet? Håll koll med nyhetsbrevet!