Forskningsprojekt om lumpen

Tusentals personliga och känslostarka minnen från lumpen.

Lumpen är fortfarande en erfarenhet som delas av över en miljon män och några kvinnor. Men sedan 2010 är värnplikten vilande i fredstid. De många historierna om livet i lumpen är en del av vårt kulturarv och en viktig del i berättelsen om hur Sverige blev det Sverige vi har idag. Vilka lumparminnen kan vi lyckas bevara för framtiden? 

Sedan 2011 har Armémuseum och Flygvapenmuseum drivit det stora forsknings- och insamlingsprojektet ”Lumpen - identitet och materiella minnen". Djupintervjuer har genomförts och brev, dagböcker, fotografier, föremål och svar på enkäter har samlats in.

Nästan 3000 personer har bidragit med personliga och känslostarka minnen från lumpen. Ångest över att tvingas bli soldat, ilska mot orättvisor, utanförskap och inkompetenta befäl. Men också känslan av vänskap och solidaritet, stolthet över att ha klarat av hårda prövningar, glädjen att växa som människa.

Projektet har bland annat resulterat i en utställning och två böcker.

Utställning

I utställningen "Lumpen – från mönstring till muck" får du möta många av dem som bidragit med sina minnen och lyssna till deras berättelser. Här kan du också själv prova att mönstra, vårda skor, släpa ryggsäckar, ligga i tält och fira muck. Under hösten 2014 visades utställningen på Flygvapenmuseum i Linköping och under 2015 på Armémuseum.

Böcker

Det insamlade minnesmaterialet har också resulterat i två böcker. "Lumpen – från mönstring till muck” skildrar värnplikten från inkallelse till muck genom personliga berättelser. ”Breven från lumpen – kärlek, gemenskap och ond bråd död” innehåller en samling gripande brev som skrevs till och från nio personer som gjorde lumpen 1901-1968.