Samlingarna

Armémuseums samlingar består av över 100 000 föremål från 1500-talet fram till idag. Här finns allt från uniformer, vapen och fanor till kokkittlar, bandage och telefoner.

Samlingarnas historia

Inför öppningen av Armémuseum 1879 samlade man in ett par tusen föremål från Sveriges regementen och militära förråd. Kärnan i samlingen bestod då framför allt av kanoner och deras tillbehör.

Sedan dess har samlingarna vuxit! Idag innehåller den allt från uniformsknappar till stridsledningssystem. Här finns vapen, kanoner, fordon, fanor, uniformer, husgeråd och tält. 75 % av föremålen är från 1900-talet och resten är från äldre tider.

Ungefär 2 % av samlingarna kan du se i museets utställningar. Armémuseum lånar även ut föremål till andra museer i hela landet, samt långt utanför Sveriges gränser.

Troféer

Bland de äldre föremålen finns Trofésamlingen. Det är av fanor, standar, kanoner, fästningsnycklar och musikinstrument som togs som troféer på slagfälten under bland annat 30-åriga kriget.

Vård och konservering

Oavsett om föremålen är utställda eller magasinerade måste de tas om hand och bevaras för framtiden så att de inte blir förstörda av fukt, ljus eller ohyra. Museets konservatorer jobbar ständigt med att sköta om samlingarna. Läs mer om vård och konservering.

Utlån ur samlingarna

Armémuseum lånar ut föremål till museer, både inom Sverige och till andra länder runt om i världen. Läs mer om hur en utlåningsprocess går till.

Följ samlingarnas utveckling

DigitaltMuseum kan du se större delen av Armémuseums samlingar på internet.

Länkar till andra sidor med relaterad information

Andra sidor med ytterligare information

hjalmar_01_par.jpg

Vad är på gång i museet? Håll koll med nyhetsbrevet!