Utlån ur samlingarna

Armémuseum lånar ut föremål till museer, både inom Sverige och till andra länder runt om i världen. Här hittar du all information om hur låneprocessen går till.

Hur ansöker man?

Senast sex månader före önskat lånedatum skickar du en skriftlig ansökan till Armémuseum. Din låneansökan ska innehålla följande uppgifter:

  • Namn på låntagande institution
  • Kontaktuppgifter till utställningsansvarig/handläggare
  • Utställningstitel och period för utställningen
  • Motivering till lånet
  • Faktureringsadress och organisationsnummer
  • Förteckning över önskade föremål, med inventarienummer om möjligt

Skicka din ansökan till den här adressen:

Att. Museichefen
Armémuseum
Box 14095
104 41 Stockholm

Om du vill skicka ansökan via e-post, bifogar du din låneansökan som pdf och skickar till utlan@armemuseum.se.

Vad händer sedan?

En gång i månaden hålls lånemöten på museet och då tas inkomna låneförfrågningar upp. Lånemötet är rådgivande. Beslut fattas sedan av museichefen.

Ibland behövs ansökningen kompletteras med en standard- och säkerhetsrapport (pdf-format). I den ska du beskriva utställningslokalens säkerhets- och klimatförhållanden.

Armémuseum svarar sedan på din ansökan genom att skriftligen tala om ifall lånet har beviljats eller inte. Om ansökan har beviljats, så kontaktar en handläggare dig för att diskutera praktiska frågor.

När låneperioden är på väg att ta slut, tar museet kontakt med dig och kommer överens om återlämnande och återtransport.

Om du vill förlänga lånet, ska du skicka in ansökan om det senast tre månader innan slutdatum för låneperioden.

Vilka villkor gäller för utlån?

För att få låna föremål, måste du skriftligen förbinda dig att följa Armémuseums generella lånevillkor (pdf-format). I lånevillkoren kan du läsa mer om kostnader, försäkringsvillkor och hantering. 

Ibland kan särskilda villkor gälla för lånet. I de fallen görs ett separat låneavtal mellan dig och Armémuseum.

Vad kostar det att låna?

Om du vill låna föremål, så är det du som står för alla kostnader i samband med lånet. Om du vill veta ungefär vad det kostar, så kan du läsa om det i museets generella lånevillkor som finns som pdf-fil i stycket här ovanför. Fakturan för kostnaderna får du efter att föremålen monterats i din utställning.

Frågor

Om du har frågor, kontakta Johanna Forsberg: johanna.forsberg@armemuseum.se eller 08–519 563 43.

hjalmar_01_par.jpg

Vad är på gång i museet? Håll koll med nyhetsbrevet!