Särskilda behov

Vi anpassar visningen om er grupp behöver extra stöd.

Olika grupper har olika behov. Vi kan anpassa visningen för grupper som har kognitiva funktionshinder, synnedsättning, behov av teckenspråkstolkning eller behöver extra stöd på något annat sätt. Berätta för oss om era behov när du bokar!

Relaterat innehåll

lada_01_par.jpg

Prenumerera på nyhetsbrevet för lärare!