Gratis visning för SFI grupper

Att lära känna det förflutna är också ett sätt att lära sig mer om dagens samhälle.

Sveriges och världens historia är sammanflätade genom både krig och freder. Vi erbjuder SFI-grupper en gratis visning i utställningarna om den svenska stormaktstiden. Vi vänder oss både till de som kommit till Sverige på grund av krig och de som kommit till Sverige av helt andra skäl. Självklart anpassar vi språket efter gruppens förutsättningar.

Våra visningar

Under 1600-talets många krig växte Sverige till en stormakt i Europa. Runtom i riket talades olika språk och utövades olika religioner. Samtidigt var Sverige en diktatur med djupa klassklyftor och fattiga invånare. Vad berodde krigen på? Vilka drabbades hårdast av krigen och vilka drabbas mest idag? I utställningarna finns inte bara föremål som vapen och uniformer utan också scener i naturlig storlek som skildrar människornas liv. De gör berättelsen mer påtaglig och hjälper betraktaren att förstå hur tillvaron kunde te sig för soldaten, torparhustrun och adelsmannen.

Dialog med gruppen

Vi arbetar mycket med dialog. Tillsammans med gruppen funderar och resonerar vi om samhället och människornas livsvillkor, för 400 år sedan och idag. Vad har förändrats och vad är sig likt? Vad är det som knyter samman människor över tid och länder? Vad känner vi igen oss i?

Boka

Boka i god tid på 08-519 563 03 eller bokning@armemuseum.se

lada_01_par.jpg

Prenumerera på nyhetsbrevet för lärare!