Makten och ärligheten

Varför hamnar vissa saker på museum och vissa inte? Se en utställning om människors makt att skapa och berätta sin historia.

Tänk om historien började med dig

Om det inte fanns saker sparade från andra tider. Inga berättelser om hur människor levt. Hur skulle det vara?

Vad sparas?

På museer och i arkiv sparas mängder av dokument, föremål och filmer. Det som bevaras skapar tillsammans en bild av historien. Men det är omöjligt att samla in allt. Saker som inte sparas kan vara förlorade för alltid. Och händelser som inte dokumenteras glöms till slut bort. Vad är det som avgör vilka saker som sparas och vilka berättelser som får höras? Det handlar den här utställningen om.

Bakom kulisserna

Följ arbetet med att bygga utställningen på www.blodsvettochmontrar.se.

Fler utställningar