Bilder från första världskriget

Långt ifrån fredligt

Extra! Extra! När första världskriget härjade i Europa, hur speglades det i pressen?

Vad visste man runt om i Europa om det pågående världskriget? I utställningen "Långt ifrån fredligt" går det att ta del av vad den internationella pressen publicerade under krigsåren. Utställningen består av 170 fotografier med bildtexter som trycktes i engelsk, nederländsk, tysk och fransk press under första världskriget. Texterna är på originalspråk, förklarande texter på svenska finns i en handledning.

"Långt ifrån fredligt" är en utställning från Legermuseum i Delft.

Bilder från första världskriget – en serie utställningar

På museer världen över visas minnesutställningar om första världskriget eftersom det är 100 år sedan det bröt ut. På Armémuseum visas en serie utställningar mellan 2014 och 2018, det vill säga fyra år – en lika lång period som världskriget pågick. Med jämna mellanrum byts avsändare och både texter och bilder kommer framförallt från länder som deltog i kriget. Syftet är att undersöka om perspektiven är olika eller om alla för fram en liknande berättelse, på 100 års avstånd från kriget.

Fler utställningar i samma serie