Sveriges sista stora krig...

Se en del av ett slagfält byggt i naturlig storlek, jordfynd från slagfälten i Sverige och Finland och många andra spännande föremål från krigen i Norden och på kontinenten.

Medan massarméerna drabbade samman på kontinenten fördes ett krig i en betydligt mindre skala i Norden – men utgången för de inblandade var lika dödlig. 

I februari 1808 gick ryssarna över gränsen till Finland. I mer än 600 år hade människor i Sverige och Finland levt i samma rike, lytt under samma lag och slagits och dött i samma krig. Nu gjorde de det för sista gången.

Napoleonkrigen skulle leda till att Sverige och Finland tvingades gå skilda vägar och att den europeiska kartan ritades om. Europa skulle aldrig bli sig likt igen.