Vrak i Östersjön

Historia på havsbotten

Om dykningens utveckling – från äldre tider fram till dagens teknik.

I utställningen kan du se hur man förr fann – och idag finner – vrak på Östersjöns botten. Fokus ligger på krigshistoriska vrak och utställningen visar spännande undervattensbilder.

Initiativtagare till utställningen är Deep Sea Production, det företag som fann DC3:an på havsbotten.